0878 014 400
0896 739 207

Бургас,кв.Сарафово, ул.Начо Иванов 10

Услуги

Саниране на сгради

В жизнения цикъл на сградите ремонтите през определен период от време са задължителни, за да се поддържа имотът в добро естетическо и конструктивно състояние. Колкото по-добре поддържана е една сграда, толкова по-голям е периодът, между основните ремонти, които биха се наложили в процеса на експлоатацията й. Текущите ремонти на сградите са необходимост, за да се запази тяхната конструктивна здравина, добър външен вид и качество.

Преустройства и модернизации се извършват тогава, когато се сменя предназначението на цялата сграда или части от нея. Модернизациите се налагат и тогава, когато интериорният дизайн или функционалността на сградите или помещенията имат нужда от промяна от гледна точка на съвременния дизайн и съвременните функционални изисквания.

Ако искате да промените жилището си и да му придадете по-съвременен и модерен вид, или ако искате да го направите по-енергийно ефективно и комфортно за обитаване през всички сезони на годината, тогава е удачно да го ремонтирате и да го санирате.

Ремонтът на помещенията ще направи обстановката в тях по-здравословна и по-красива. Добре поддържаните имоти имат по-добра репутация, по-висока пазарна цена и не на последно място дават на собствениците си по-добро самочувствие и разбира се - комфорт на обитаване. 

В последните години особено актуална е темата за енергийната ефективност на сградите. При висока енергийна ефективност на сградата или дори отделното помещение, се спестяват голяма част от текущите разходи за отопление през лятото и охлаждане през зимата. Така например, с топлоизолацията на стените се намалява разхода за топлинна енергия през студените месеци, а през топлите месеци се спестяват разходи за охлаждане на помещенията. Санирането не се свежда само до изграждане на изолации. То включва още много видове дейности, които намаляват разходите за текущи нужди – топла и студена вода, електроенергия и други. 

От тази гледна точка, ремонтът на една сграда или части от нея, може да бъде свързан както с интериорното пространство, така и с изпълнение на ремонтни дейности и саниране, които да я направят по-енергийно ефективна и икономична от гледна точка на текущите разходи на нейните обитатели.